Adatvédelmi szabályzat

A Mercator Medical S.A. adatvédelmi szabályzata

I. Személyes adatok kezelője

Az alábbiakból azon személyes adatai feldolgozására vonatkozó információkat talál meg, amelyeket Ön önként bocsátott rendelkezésre a Mercator Medical S.A. részére.

Felhívjuk a figyelmét, hogy 2018. május 25-től az egész Európai Unió területén az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) szabályai vannak érvényben.

Az Ön adatait a Mercator Medical S.A. (székhelye: ul. H. Modrzejewskiej 30, 31--327 Kraków, a Krakkó-Belvárosi Kerületi Bíróság XI. Gazdasági Osztálya által vezetett cégjegyzékben a 0000036244 sz. alatt bejegyzett társaság, Statisztikai számjele: 350967107, Adószáma: 6771036424) kezeli.

II. A személyes adatok kezelésének általános szabályai

Az adatkezelés helye:
Az összegyűjtött személyes adatok kezelése az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén történik, és a térségen kívüli "harmadik országokba" továbbításra nem kerülnek. Minden adatkezelési műveletre az érvényes jogszabályok értelmében kerül sor.

Adatok harmadik félnek átadása:
Személyes adatait kizárólag a Mercator Medical csoporthoz tartozó szervezetek dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy soha nem bocsátjuk adatait más szervezetek rendelkezésére, nem értékesítjük adatait, és nem cserélünk adatokat marketing célokból más szervezetekkel. A személyes adatai megoszthatók olyan távközlési, hosting, informatikai vagy marketingszolgáltatókkal, akik Önnel folyamatos marketingkommunikáció fenntartása érdekében marketing tartalmú üzentek küldéséhez szükségesek.

Az adatfeldolgozás alapja:
Személyes adatait az Ön által, adatok marketing célokra történő feldolgozásához megadott hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, különösen annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a Mercator Medical S.A. kínálatának újdonságairól. Természetesen minden hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adatvédelmi szabályzat frissítése:
Az adatvédelmi szabályzatunk módosításaival kapcsolatos aktuális információkhoz - például az adatkezelés céljára és jogaikra vonatkozó információkhoz - bármikor hozzáférhet az Adatvédelmi szabályzat fülben.

III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Hozzáféréshez való jog
Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait tároljuk.
Ha ilyen kérése van, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: [email protected]. Mi külön e-mailben fogunk válaszolni.

Adathordozhatósághoz való jog
Amikor az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján automatizált módon kezeljük, Önnek jogában áll, hogy adatai másolatát strukturált, általánosan használt és olvasható formátumban megkapja. Ezt a másolatot Önnek vagy kívánságára más szervezetnek küldhetjük meg. Ez természetesen kizárólag azokra a személyes adataira vonatkozik, amelyeket önként adott meg nekünk.

Helyesbítéshez való jog
Önnek jogában áll helyesbíteni vagy kiegészíteni a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat.
Ha adatmódosítási, helyesbítési vagy törlési jogával kíván élni, küldje el megfelelő kérését a következő e-mail címre: [email protected].

Törléshez való jog
Bármelyik pillanatban kérheti, hogy töröljük az általunk kezelt személyes adatait.

A közvetlen marketing elleni tiltakozás joga
Önnek jogában áll azt kérni, hogy többé ne küldjünk Önnek közvetlen marketing anyagot.
Ha ezzel a jogával kíván élni, küldje el megfelelő kérését a következő e-mail címre: [email protected].

Panaszbejelentés joga a felügyelő hatóságnál
Önnek jogában áll panaszt tenni a lengyel Adatvédelmi Hivatal elnökénél, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatait nem megfelelő módon kezeljük.

Hogyan élhet jogaival?

Fontos számunkra, hogy személyes adatait biztonságos módon kezeljük és megfelelően védjük, ezért külön munkacsoportot hoztunk létre, amely választ ad a fenti témával kapcsolatos kérdésekre. Ha kapcsolatba kíván lépni a csoporttal, kérjük, írjon a következő e-mail címre: [email protected].

IV. A személyes adatok kezelésének részletes szabályai.

Az adatkezelés célja
Személyes adatait kizárólag marketing célokra használjuk fel, különösen annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a Mercator Medical S.A. kínálatának újdonságairól. Az Ön által megadott személyes adatokat e-mailben kereskedelmi információk és marketing ajánlatok küldésére fogjuk felhasználni.

A kezelt adatok köre
Kizárólag az Ön által rendekezésünkre bocsátott olyan elérhetőségeket kezelük, mint a családi és utónév, valamint az e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama
Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön tőlünk marketing tartalmakat akar kapni és nem vonja vissza adatkezelési hozzájárulását.

  Nincsenek kedvenc termékek

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.