Csatlakozzon hozzánk!

Ha velünk dolgozik, tudnia kell, hogy a legjobbakkal dolgozik

Termékeinket több mint 60 országban értékesítjük, és több mint 2% a világpiaci részesedésünk.

Ha velünk dolgozik, alkalma nyílik arra, hogy érdekes tapasztalatokat szerezzen és osszon meg nemzetközi környezetben.

Megismerkedhet más országokból és más kultúrákból származó emberekkel.

Tekintse meg aktuális állásajánlatainkat!

Kik vagyunk?

Lengyel tőkecsoport globális érdekeltséggel

Termékeinket több mint 60 országban értékesítjük, és több mint 2% a világpiaci részesedésünk.

Ha velünk dolgozik, alkalma nyílik arra, hogy érdekes tapasztalatokat szerezzen és osszon meg nemzetközi környezetben.

Megismerkedhet más országokból és más kultúrákból származó emberekkel.

A piacvezetők egyike

Ha velünk dolgozik, tudnia kell, hogy a legjobbakkal dolgozik.– Évek óta a legfontosabb lengyelországi piai játékosok között vagyunk, és a nemzetközi porondon is számottevő a jelenlétünk.

Sikeresek vagyunk az orvosi kesztyűk világpiacán is, amelyet az ázsiai cégek uralnak.

Európában két, az egész világon pedig csak néhán cégcsoport van, amelyek Ázsiában orvosi kesztyűket gyártanak és forgalmaznak. Mi közéjük tartozunk: Thaiföldön gyárunk működik.

Fejlesztjük eddigi termékcsoportjainkat: a védő- és háztartási kesztyűket, a finom nem szőtt szöveteket, műtős felszereléseket.

2018 végén elindítottunk egy újabb nitrilkesztyű-gyárat Thaiföldön.

1

az egyik legnagyobb orvosi kesztyűgyártó Európában

2%

2% a részesedésünk a kesztyűk világpiaci értékesítésében

50

minden ötvenedik pár kesztyű a Mercator Medicaltól származik

1

Az első és egyetlen lengyel beruházás Thaiföldön.

25

25 év tapasztalat és egyedülálló know-how

Mercator Medical

Állásajánlatok

Ha velünk dolgozik, biztonságban érezheti magát: tudhatja, hogy megtalálta a helyét egy stabil és fejlődő szervezetnél.

Helyi ajánlatok:

Egységeink

Egységeink dinamikusan fejlődnek és folyamatosan bővülnek. Javasoljuk, hogy figyelje állásajánlatainkat. A Mercator Medicalnál számos csapathoz csatlakozhat, amelyeket az alábbiakban mutatunk be.

Belső Ellenőrzési Osztály
Marketing Osztály
Csomagküldő kereskedelemi osztály
IT osztály
Pénzügyek
Tervdokumentációs osztály
Beszerzési Osztály
Értékesítési Részleg
A Mercator Medical (Thailand) Ltd. értékesítési osztálya
HR és Adminisztrációs Osztály
Tervezési Osztály
Ügyfélszolgálat
Közbeszerzési Osztály
Minőségbiztosítási Osztály
Ellátási lánc
team-title

Belső Ellenőrzési Osztály

A Belső Ellenőrzési Osztály független egység, amelynek célja a szervezet működésének hatékonyabbá tétele.

A Belső Ellenőrzési Osztály feladata a folyamatok szisztematikus, rendezett értékelése, amely elősegíti azok hatékonyságának növelését.

A belső ellenőrzés lehetővé teszi a szervezet számára a kitűzött célok elérését, felügyeli az elvégzett folyamatok hatékonyságát, és tanácsadást is nyújt.

A belső ellenőrzés kiterjedhet a szervezet működésének bármely aspektusára.

A Belső Ellenőrzési Osztály együttműködik az összes szervezeti egységgel.

team-title

Marketing Osztály

Két egységre oszlik. A feladatok nagy részét a Termékmarketing csoport látja el, ez felelős a szabványok bevezetéséért és a termékkínálattal kapcsolatos folyamatok irányításáért. Felügyeli a kínálat fejlesztését az összes piacon, és felelős az egyes területek marketingterveiért. Aktívan együttműködik az értékesítési csapatokkal, hogy jól megérthesse a piac működését – mind a konkurencia, mind a vásárlói elvárások tekintetében. A Marketingkommunikációs és PR csoport átfogó marketingkommunikációval és értékesítési promócióval foglalkozik, hogy megfeleljen a termékstratégiáinak és értékesítési céljainak. Felügyeli az egész vállalatcsoport kommunikációs tevékenységét, beleértve a marketingszövegek létrehozását, az audio és video készítést, a digitális kommunikációs csatornák működtetését, beleértve a weboldalak létrehozását és kezelését, a médiával és a befektetőkkel való kapcsolatok kezelését. Rövid és hosszú távú kommunikációs célokkal kapcsolatos stratégiai kampányokat folytat, tiszteletben tartva az egész vállalatcsoportra elfogadott normákat és irányelveket.

team-title

Csomagküldő kereskedelemi osztály

Ez a vállalat legfiatalabb részlege, amely a Mercator Medical Group stratégiájának megalkotásán dolgozik az e-kereskedelmi értékesítés, a digitális világban folytatott tevékenység, az online marketing és a Vállalatcsoport üzleti tevékenységének digitalizálásával kapcsolatos egyéb kérdések területén. A csapat koordinálja az e-kereskedelmi tevékenységeket, különösen a kínálattal, az értékesítéssel és az árakkal kapcsolatosakat, és elemzi azok hatékonyságát Lengyelországban és külföldön. Ezenkívül együttműködik az ipari környezettel, valamint az interaktív ügynökségekkel és a médiával a pozitív internetes márkaarculat kialakítása és fenntartása érdekében.

team-title

IT osztály

Felelős a hálózatok és az informatikai rendszerek biztonságos üzemeltetéséért az egész Mercator Medical Groupban. Biztosítja a hibátlan munkát, felügyeli a megfelelő működést, megtervezi a fejlesztést és új megoldásokat vezet be az egész Vállalatcsoportban. Az osztály feladatai közé tartozik az üzenetek áramlásának automatizálása és digitalizálása is a szervezeten belül.

team-title

Pénzügyek

Ezen a területen kisebb csapatok működnek, amelyek a pénzügyi részleget alkotják és átfogóan, egymással szorosan együttműködve valósítják meg a Mercator Medical csoport összes pénzügyi és számviteli folyamatát.

A részleget alkotják:

  • könyvelésA , amely a lengyel vállalatok könyvelésével foglalkozik a Mercator Medical Capital Groupnál, vagyis a számlák és minden más okmány könyvelésével, a hatályos jogszabályokból eredő adóbevallások elkészítésével, a lengyel vállalatok és a Capital Group pénzügyi beszámolóinak elkészítésével, valamint egyéb jelentések készítésével a Lengyel Nemzeti Bank, a lengyel Statisztikai Főhivatal stb. számára. A Számviteli Osztály felelős az összes gazdasági esemény megbízható nyilvántartásáért, az adóbevallások helyességének biztosításáért, valamint a Mercator Medical társaságok eszközeinek és kötelezettségeinek állapotáról szóló megfelelő információk biztosításáért.
  • A Pénzügyi Osztály ügyel a pénzügyi kötelezettségek kifizetésére, keresi és optimalizálja a finanszírozási forrásokat, és ellenőrzi a piaci, különösen a hitel- és devizakockázatokat. Ezenkívül kezeli a szerződéses partnerek kereskedelmi hiteleit, és végzi a behajtási tevékenységet.
  • A Kontrolling csoport, amely felelős a Vállalatcsoport éves költségvetéséért, készíti az aktuális pénzügyi előrejelzéseket és az aktuális pénzügyi elemzéseket, ellenőrzési tevékenységeket végez és beruházási projekteket számol el.
  • Elemzési osztályAz felelős az értékesítés jelentésének ciklikus összeállításáért, valamint a folyamatban lévő értékesítési elemzések elkészítéséért és felügyeletéért. A csapat feldolgozza a beérkezett adatokat, ellenőrzi a jelentéseket, és más osztályokkal és cégekkel együtt értékesítési prezentációkat készít.
team-title

Tervdokumentációs osztály

Olyan dokumentumcsomagot hoz létre, felügyel és frissít, amely lehetővé teszi a Mercator Medical termékek értékesítését a hatályos törvényekkel, az orvosi eszközökre és az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabványokkal és követelményekkel összhangban. Továbbá kapcsolatot tart a külföldi beszállítókkal az iratok ügyében, felelős a csoport termékeinek nyilvántartásba vételéért az egyes terjesztési piacokon, kapcsolatot tart fenn független kutatási laboratóriumokkal, koordinálja és meghatározza a termékdokumentáció normáit.

team-title

Beszerzési Osztály

A Mercator Medical Group vásárlási politikájának megfelelően felügyeli az áruk beszerzésének folyamatát. Felelős az áruellátás állandó forrásainak fenntartásával kapcsolatos tevékenységek megtervezéséért és koordinálásáért. A Beszerzési Osztály összegyűjti a vásárlások tervezéséhez és a tárgyalások lebonyolításához szükséges adatokat, valamint elemzi a piaci helyzetet az alapanyagok és az áruk ára alapján.

team-title

Értékesítési Részleg

Csapatainak fő feladatai közé tartozik az üzleti kapcsolatok kialakítása és fenntartása az ügyfelekkel a rájuk bízott területen, valamint a Társaság és kínálatának széles körű népszerűsítése meghatározott piaci szegmensekben. Forgalmazóként mind Lengyelországban, mind külföldön működünk. A Vállalcsoport európai része az eldobható orvostechnikai eszközök promóciójára és értékesítésére összpontosít. A nem orvosi területeken is dinamikusan fejlődünk. Az Értékesítési Osztály – építi az új piacokat, a építi elsősorban az elosztó hálózat bővítésével megfelelő kereskedelmi partnerek keresésén keresztül a nemzetközi piacokon. A csapat célja többek között az ügyfelek igényeinek elemzése és megfelelő megoldások kidolgozása az adott piac sajátosságainak figyelembevételével. A csapat aktívan építi a hosszú távú kereskedelmi kapcsolatokat, többek között rendszeres látogatásokkal és az üzleti partnerek érdemi támogatása révén.

team-title

A Mercator Medical (Thailand) Ltd. értékesítési osztálya

A vállalat ázsiai része a fogorvosok, állatorvosok és más egészségügyi szakemberek számára készült diagnosztikai kesztyűk gyártására és konténeres értékesítésére összpontosít. A világ minden tájáról szerez szerződéses partnereket.

team-title

HR és Adminisztrációs Osztály

  • HR osztály kidolgozza és előkészíti a személyzeti politikát, az ezzel kapcsolatos eljárásokat, elveket és szabványokat, és bevezeti a bevált gyakorlatokat, valamint fejleszti és ellenőrzi azok működését a szervezetben. Ez a csapat lefedi a szervezet alkalmazottainak teljes pályáját– a toborzástól, a beilleszkedéstől kezdve a HR- és bérszámfejtési szolgáltatásokon, fejlesztésen és képzéseken át a személyi változásokig és előléptetésekig.
  • Adminisztrációs osztályAz az ingatlanokat (pl. az épületeket) és az ingóságokat (az autóparkot vagy a telefonokat) kezeli. Együttműködik a hatóságokkal, koordinálja a szervezési és befogadási ügyeket, valamint gondoskodik a dokumentumok megfelelő forgalmáról a cégen belül.
team-title

Tervezési Osztály

Azonosítja a marketingtrendeket, elemzi a piaci tevékenységeket, és együttműködik az ügynökségekkel és más külső vállalatokkal a marketingtevékenységek hatékonyságának és optimalizálásának elemzése érdekében. A Tervezési Osztály a Marketing Osztállyal együttműködve részt vesz a marketinganyagok, a webáruház és a Mercator Medical weboldal létrehozásában. Feladata a megfelelő tartalom közzététele a weboldalon, és a kifogástalan megjelenés biztosítása.

team-title

Ügyfélszolgálat

Átfogó szolgáltatásokat nyújt egyéni és intézményi, export és belföldi ügyfelek számára. Az osztály központja Krakkóban és Brześć Kujawskiban található. Ennek a csapatnak a feladata a Vállalatcsoport stratégiájának kialakítása a szolgáltatás és az ügyfelek elégedettségének növelése szempontjából. A visszajelzések alapján végzik a vevői elégedettség-elemzéseket és a változtatások bevezetését. A csapat foglalkozik a márka pozitív imázsának kialakításával és megszilárdításával is az Interneten.

team-title

Közbeszerzési Osztály

Felelős a közbeszerzési folyamatok irányításáért az ajánlati dokumentáció elemzése és elkészítése területén a közbeszerzési törvénynek, a társaság belső eljárásának megfelelően, valamint a statisztikákért annak érdekében, hogy teljes képet lehessen alkotni a közbeszerzési piacról.

team-title

Minőségbiztosítási Osztály

A Minőségbiztosítási Osztály a minőség tágan értelmezett aspektusával foglalkozik, többek között az orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményekből és azok megvalósításából eredő szabványok meghatározását a termékeinkkel és a vállalatunkban zajló folyamatokkal kapcsolatban.

A gyakorlatban ez a szervezet különböző részlegeivel való együttműködést jelenti, amelyek feladata a minőség építése.

A cél az ügyfelek elvárásainak való megfelelés és a rendelkezésre álló tanúsítványokkal megerősített szabványoknak megfelelő cselekvés.

A Minőségbiztosítási Osztály főként a következő osztályokkal működik együtt:

Beszerzési, marketing, logisztikai, értékesítési, ügyfélszolgálati.

Az Osztály dolgozói szakértők a követelmények értelmezésében és azok átültetésében a valóság talajára.

Aktívan dolgoznak a minőségbiztosítási rendszer tökéletesítésén is, többek között rendszeres ellenőrzések végrehajtásával és a működésének javítását célzó intézkedések kezdeményezésével.

A Minőségbiztosítási Osztály két egységből áll:

– A Műszaki dokumentációs Osztály – elsősorban a termékek műszaki dokumentációjának elkészítéséért és frissítéséért, a termékek különböző piacokon történő nyilvántartásba vételéért és az orvostechnikai eszközök területén a vállalatot felügyelő hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős.

– A Minőségellenőrzési Osztály – felelős a raktárakban tárolt termékek fizikai értékeléséért (méretek, szilárdság az adott terméktípusra érvényes alapvető minőségi paraméterek) és a vevőknek szánt termékminták minőségének felügyeletéért.

Ezenkívül a Minőségbiztosítási Osztály gondoskodik a minőségbiztosítási rendszer minden dokumentációjáról, azaz az eljárásokról és az utasításokról.

Az osztály csapata gondoskodik róla, hogy ezek naprakészek, hozzáférhetőek legyenek, és eleget tegyenek a mindennapi munka követelményeinek a vállalatnál.

team-title

Ellátási lánc

Ezen az osztályon több terület található: tervezés, disztribúciós logisztika, szállítás (a központ Krakkóban van) és a raktározás a Logisztikai Központunkban (Stary Brześćben, Brześć Kujawski közelében).

  • TervezésA egy integrált értékesítési és üzemeltetési tervezési folyamat, amely magában foglalja az értékesítés előrejelzését és a hatékony raktárgazdálkodást.
  • A disztribúciós logisztikát és a szállítást Európában többféle módon végezzük: csomagszállítással, raklapok és teljes rakományok leszállításával.
  • Logisztikai KözpontA raktárként szolgál a disztribúcióhoz Lengyelországban és a külföldi piacokon, ahol az értékesítés közvetlenül vagy a helyi raktárakon keresztül történik.

A Mercator Medical ellátási láncának feladata továbbá a folyamatok folyamatos fejlesztése, a legmagasabb szintű szabványok bevezetése és az eljárások megváltoztatása, hogy a termékek gyorsabban és hatékonyabban érjenek el az ügyfelekhez egész Európában.

Mit ajánlunk?

Tudjuk, milyen fontosak az első napok egy új helyen, ezért az első munkanap előtt ún. bevezetési programot kap tőlünk. Ez egy belső képzési sorozat, amely lehetővé teszi, hogy megismerje a vállalatot és annak folyamatait, az egyes részlegek sajátosságait, a vállalat felépítését és szervezetét. A képzés a munkaviszony első heteiben zajlik, és a megvalósítását a Személyzeti Osztály dolgozója vagy vezetője felügyeli (a helyszíntől függően).

Munkát egy a globális válságokkal szemben ellenálló, stabil iparágban

Munkát egy a globális válságokkal szemben ellenálló, stabil iparágban

Partneri kapcsolatot és hatalmas cselekvési szabadságot

Partneri kapcsolatot és hatalmas cselekvési szabadságot

Munkaviszonyt vagy szerződést

Munkaviszonyt vagy szerződést

Magánorvosi ellátást és Multisport programot

Magánorvosi ellátást és Multisport programot

Csatlakozási lehetőséget a csoportos biztosításhoz

Csatlakozási lehetőséget a csoportos biztosításhoz

Lehetőséget képesítése emelésére, képzéseket

Lehetőséget képesítése emelésére, képzéseket

Felvétel

Toborzási folyamat a Mercator Medical SA-nál

Tudjuk, milyen fontosak a partnerségi kapcsolatok és a nyitott szemlélet a toborzás során.

Nagyra értékeljük az Ön idejét és a mi időnket, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a toborzási folyamatot rendezetten és hatékonyan közelítsük meg.

A toborzási folyamat megtervezésekor ügyelünk arra, hogy a jelentkezésre és a velünk való találkozásra fordított idő a lehető legrövidebb legyen, ugyanakkor lehetőséget adjon a kölcsönös elvárások megismerésére.

Aktuális állásajánlatainkat az „Aktuális állásajánlatok” fülön, a Pracuj.pl portálon és a toborzók LinkedIn profiljain találja.

1
Pályázat
2
Kiválasztás
3
Telefonbeszélgetés
4
Találkozó
5
Visszajelzés
6
Munkába állítás

Köszönjük, hogy válaszolt az általunk elhelyezett hirdetésre, és elküldte jelentkezését. Hamarosan köszöntő e-mailt kap tőlünk. Ne válaszoljon rá, – ez csak egy megerősítés arról, hogy az Ön pályázata sikeresen beérkezett.

Minden pályázat fontos számunkra, ezért gondosan elemezzük a jelentkezését. A jelöltek kiválasztása során elsősorban azokra a tapasztalatokra és készségekre összpontosítunk, amelyeket az adott területen keresünk.

Ebben a szakaszban felvesszük a kapcsolatot az előző szakaszban kiválasztott jelöltekkel.

Ez nagyszerű alkalom arra, hogy jobban megismerhessük Önt, de kiváló lehetőség arra is, hogy Ön fontos kérdéseket tegyen fel nekünk.

A telefonos beszélgetés során szeretnénk megismerni motivációját és szakmai tapasztalatait.

Ismertetjük Önnel az adott beosztásra vonatkozó részleteket, valamint a felvételi folyamat további lépéseit, illetve megadjuk a dátumot, mikor számíthat tőlünk visszajelzésre.

Ez egy üzenet, amely megerősíti, hogy a telefonos interjú befejeződött, és a megállapodott időpontban továbbítjuk minden pályázónak, aki részt vett a toborzásnak ebben a szakaszában.

A kiválasztott jelöltekkel a megfelelő időben találkozót beszélünk meg.

A találkozóra e-mailben kap meghívót, amely tartalmazza az összes részletet.

A beszélgetés személyes megbeszélés vagy videokonferencia formájában történhet. Személyesen találkozik annak a csapatnak a menedzserével, amelyhez jelentkezik, és a toborzóval, aki telefonon interjút készített Önnel. A menedzserrel együtt elmondjuk az adott pozícióval kapcsolatos feladatokat és kihívásokat. Megtudhatja, milyen a csapat, és milyen küldetéssel jár az Ön által megpályázott állás. Megbeszélésre kerülnek az adott terület szempontjából fontos, érdemi kérdések. Attól függően, hogy melyik pozícióra pályázik, újabb megbeszélést kérhetünk Öntől az igazgatóságnak az adott részlegért felelős tagjával.

Visszajelzést kap a megbeszélt időpontban.

Ezután a toborzó felveszi a kapcsolatot a találkozókon részt vevő összes pályázóval.

Önt választották ki a toborzási folyamat során.

Milyen benyomásai vannak a találkozó után?

Reméljük, hogy jó, mert Önnel szeretnénk együttműködni.

Minden pályázó, aki pályázatot küldött, e-mailben kap tájékoztatást a toborzás lezárásáról.

Gratulálunk! A toborzási folyamat sikeresen lezárult. Új csapata várja Önt, hogy csatlakozzon hozzájuk. Mielőtt ez megtörténne, a toborzó az Ön felettesével együtt elkészít egy bevezetési tervet az Ön számára. Állandó kapcsolatban leszünk!

Toborzóink

Célunk, hogy a toborzási folyamatban való részvétel valóban jó élmény legyen mindkét fél számára: a cégünk jelöltjei és az alkalmazottai számára is.

Ezért nagyon ügyelünk a tiszteletre, a nyitottságra és a megbízhatóságra az Önnel való kapcsolattartás során.

Arra számítunk, hogy Ön is a lehető legőszintébben meséljen magáról és törekvéseiről.

A lényeg az, hogy minden toborzás sikerrel végződjön, vagyis a legjobb döntéssel mindkét fél számára.

Nagyon szeretnénk Önt jobban megismerni 😊

 

HR ÜZLETI PARTNER

HR ÜZLETI PARTNER

Magdalena

A HR-területen szerzett tapasztalataim birtokában 2019 szeptemberében csatlakoztam a Mercator Medical SA csapathoz. A krakkói központban dolgozom.

Ez egy kihívásokkal teli munka, amely sok ember bevonását igényli.

Itt nem lehet panasz az unalomra.

Ennek köszönhetően kapcsolatot létesítek érdekes emberekkel, akik számos területen rendelkeznek szakmai tapasztalattal.

A HR csapatban én vagyok felelős az end2end toborzási folyamatokért, ezért gondoskodom róluk az igényeken alapuló toborzás megkezdésének pillanatától kezdve, a sourcingon, az interjúkon és az értekezleteken át az új alkalmazott bevezetéséig a vállalat struktúráiba.

A munkavállalók fejlesztésével és képzésével is foglalkozom.

A magánéletben a coaching rajongója vagyok.

Szívesen beszélgetek a pozitív és az üzleti pszichológiáról, és meglehetősen nagy könyvgyűjteményemet is szívesen megosztom a témával kapcsolatban.

Toborzási Vezető Szakértő

Toborzási Vezető Szakértő

Krzysztof

Üzleti tanulmányokat (Huddersfieldi Egyetem) és személyzet-menedzsment posztgraduális képzést végeztem. 10 éve veszek részt a toborzásban - a munkaerő-toborzási ügynökségtől kezdve, az RPO - Recruitment Process Outsourcing globális vállalaton keresztül, a mérnöki és gyártó vállalatok belső HR osztályain való munkavégzésig.Érdekelnek az emberek és a világ - amit egy toborzó munkájában a legjobban értékelek, az az állandó kapcsolattartás az emberekkel és a kapcsolatok kiépítése, amelyeknek köszönhetően a végzett munka sok örömet okoz. Amit még szeretek a toborzásban, az a munka dinamikája és kiszámíthatatlansága (itt nem lehet unatkozni!), valamint a nehéz toborzási projektekkel járó kihívások. Semmi sem szórakoztatóbb, mint a megüresedett állások betöltése, amelyek hiányt jelentenek és ritkák a képességek piacán. Ha mindez kiegészül azzal a tudattal, hogy mind a munkavállaló, mind a szervezet jól illeszkednek egymáshoz - az elégedettség garantált.

A Mercator Medical SA-nál én vagyok felelős a széles körben értett Talent Acquisition – a toborzási folyamatok lefolytatásáért és azok folyamatos fejlesztéséért, a toborzást támogató eszközök fejlesztéséért, valamint a vezetői személyzettel való szoros együttműködésért a toborzás, kiválasztás, foglalkoztatás és a dolgozók alkalmazása területén.

Szakmailag érdekel az üzleti pszichológia témaköre. Magán téren - a spinning horgászat rajongója, blogger, a könyvek és az olasz konyha szerelmese vagyok.

 

Ismerjen meg minket közelebbről

A cégünket emberek alkotják. Vannak közöttünk specialisták, megbízható szakemberek, idealisták és racionalisták, professzionális menedzserek, humanisták és tudományos elmék, az egészséges életmód, a futball és az otthoni sütés-főzés rajongói.

Emberek vagyunk.

Vannak – közöttünk specialisták, megbízható szakemberek, idealisták és racionalisták, professzionális menedzserek, humanisták és tudományos elmék, az egészséges életmód, a futball és az otthoni sütés-főzés rajongói.

Kötődés a hagyományokhoz

25 éves tapasztalatunk bölcsője Krakkó. Tiszteljük és ápoljuk azoknak az országoknak és embereknek a történetét és hagyományait, akikkel együtt dolgozunk. Lengyelországi székhelyünkön a helyi közösségek támogatásán dolgozunk, részt veszünk különféle társadalmi és revitalizációs projektekben, amelyek népszerűsítik a történelmet és a hagyományokat.

A vezetők több mint 60% -a olyan ember, aki belső előléptetésben részesült.
Az alkalmazottak 1/3-a öt évnél régebben dolgozik a cégben.
Aneta

2011 februárja óta dolgozom a Mercator Medicalnál. A Mercatornál végzett munkámnak köszönhetően elmélyítettem ismereteimet a számítógépes programokkal (főleg az MS Office-szal) kapcsolatban, tárgyalási készségre tettem szert, állandó kapcsolatokat tartok fenn az alvállalkozókkal, sőt sok esetben hosszú távú együttműködést és kapcsolatokat építek ki az ügyfelekkel. Érdekel a kísérleti kémia, a vegyipari technika, a környezetvédelmi technológia és kozmetológia.

Aneta
Anna

2014. április 1-jén kezdtem dolgozni a Mercator Medicalnál. Amikor elkezdtem dolgozni a cégnél, az engem betanító kollégák kompetenciájának köszönhetően igen hamar sokat megtudtam a vállalati folyamatokról, a közbeszerzési törvényről és a kínált termékekről. A vállalat bízott bennem, lehetővé tette, hogy önállóan dönthessek a munkamódszeremről, a tárgyalások lebonyolításának módjáról, valamint a képzéseken és konferenciákon való részvételről. Szabadidőmet főleg a családommal – a férjemmel és a két fiammal – töltöm. Nagyon szeretünk utazni. Különösen a hegyi túrázást, a termálfürdőket és a kastélyokat kedveljük.

Anna

Kapcsolat

Felkeltette az érdeklődésüket a cégünk?
Várjuk a pályázatukat!

Fióktelepeink:
Személyzeti Osztály
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków

A társaság székhelye
<p>ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków</p> ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków
<p>512 300 397</p> 512 300 397

Magdalena Kowal
HR üzleti partner

Marzena Kowalczyk

HR üzleti partner