Vállalati felelősségvállalás

Ezeket az információkat azoknak készítettük, akiket érdekelhet a Mercator Medical Csoport nem pénzügyi tevékenysége. Nemcsak az eddigi jótékonysági és társadalmi akcióinkról készítettünk itt összefoglalást, hanem azt a kérdést is igyekszünk megválaszolni, hogy miként értjük a vállalati felelősségvállalást. Szintén itt mutatjuk be a nem pénzügyi jelentéseinkkel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Társadalmilag felelősek vagyunk, és ezt szeretnénk másokkal is megosztani!

Óvjuk a környezetünket!

Véleményünk szerint az üzleti tevékenység következménye, hogy a aktív intézkedéseket tegyünk a társadalomért. Ezért minden törekvésünk arra irányul, hogy jobbá tegye a világot. Nemcsak magunkról kívánunk gondoskodni, hanem a következő nemzedékekről is, hogy ők is élvezhessék a természet minden erőforrását.

Prioritásunk, hogy biztonságos jövőt építsünk valamennyi érdekelt fél számára. Ennek érdekében az orvosi kesztyűk és az eldobható orvosi termékek terén a legjobb és a leginnovítvabb megoldásokat fejlesztjük ki. Növeljük a hatékonyságunkat azzal, hogy a felhasználók számára biztonságos, allergiás reakciót nem okozó szintetikus termékeket alkalmazunk. Küldetésünknek tartjuk, hogy megelőzzük a fertőzéseket és a szennyeződést. Tudjuk, hogy vállalatunk stratégiai szereppet tölt be, ezért komolyan felelősnek érezzük magunkat környezetünk iránt.

Óvjuk a környezetünket!

Kezdeményezéseinkkel mindenhol hozzá kívánunk járulni a helyi közösségek fenntartható fejlődéséhez.

Fokozott figyelmet fordítunk azokra a régiókra, ahol tevékenységünket folytatjuk. A lakosság legjobb szomszédaivá és támogatóivá szeretnénk válni. A helyi közösségekben biztosítjuk a foglalkoztatás növelését, az adott régión belül pedig az életminőség általános javulását. Segítünk a kórházaknak, hospice házaknak, alapítványoknak, iskoláknak, kormányzati szerveknek, civilszervezeteknek. Következetesen gondoskodunk azoknak a közösségeknek a fejlesztésről, ahol működünk, hiszen közel ezerháromszáz munkavállalónk onnan származik.

rozwoj1

A cég székhelye Krakkóban található.

rozwoj4

Thaiföldön 2 db gyártóüzemmel rendelkezünk.

rozwoj2

Logisztikai központunk és kereskedelmi irodánk Stary Brześćben található.

rozwoj3

Raktárfelületet Gdańskban bérelünk.

Nap mint nap igyekszünk csökkenteni ökológiai lábnyomunkat.

Fejlesztési stratégiánk és elfogadott üzleti modellünk azon az alapvető igazságon alapul, hogy csak egy bolygónk van, amelynek természeti tőkéje korlátozott, vagyis vigyáznunk kell rá. A környezetkárosodáshoz nem vezető társadalmi és gazdasági fejlődés modelljének kidolgozása szükségszerű és egyben precedens nélküli feladat civilizációnk történetében.

Korlátozzuk és kizárjuk a környezet szempontjából kedvezőtlen tényezőket,

akár mindennapi tevékenységünk során, akár a hosszú távú projektekben. Tevékenységünk környezeti erőforrások nélkül nem lenne lehetséges – ennek tudatában aktívan keressük az új megoldásokat, és optimalizálni próbáljuk a nyersanyagok felhasználását. Beruházunk a korszerű technológiákba, amelyek lehetővé teszik a termelés növelését a természetes környezetre gyakorolt negatív hatások nélkül.

czynnik1

Thaiföldi gyártóüzemünkben környezetvédelmi irányítási rendszert kívánunk bevezetni. Az a tervünk, hogy meghatározzuk és mérjük a cég működésének jelentős aspektusait, és olyan célokat tűzzünk ki tevékenységünk éghajlatra gyakorolt hatása terén, amelyeket 2030-ig képesek vagyunk teljesíteni.

czynnik2

Olyan megoldásokat keresünk, amelyek korlátozzák a vízfogyasztást az eldobható kesztyűk gyártási folyamata során.

czynnik3

Növeljük a zöld energia részesedési arányát, és fejlesztéseket vezetünk be a villamosenergia-fogyasztás terén.

czynnik4

Új, ökológiai formulákat keresünk.

czynnik5

Figyelemmel kísérjük az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kormányzati döntéseket, és aktív tevékenységet végzünk a környezetre gyakorolt negatív hatásunk csökkentése érdekében.

Az etikai kérdések különösen fontosak számunkra.

Az etikai kódex nemcsak a másik ember iránti tiszteletet fejezi ki, hanem az érett vállalati kultúra ismertetőjegye is. Értékeinket szervezetünkön belül, valamint üzleti és egyéb partnereink körében is népszerűsítjük. Új vállalati struktúrákat hozunk létre, amelyek a belső ellenőrzésért, az etikai irányításért és a vállalati kockázatkezelésért felelősek. Programjaink és szervezeti szabályozásaink a világ legjobb normáin alapulnak.

Felelősek vagyunk alkalmazottainkért!

A Mercator Medical Csoportnak alkalmazottakkal és üzleti partnerekkel fenntartott kapcsolataink során tiszteletben tartjuk az etikai normákat és alapelveket.

 • A Csoport személyzeti politikája az elfogadott értékeken, a szakmai kompetenciák rendszerén és a nyílt kommunikáción alapul.
 • Tiszteletben tartjuk a magánszférát.
 • A nyílt és tárgyilagos kommunikáció garantálja, hogy jó kapcsolatot tartsunk fenn a munkavállalókkal.
 • Törekszünk a kitűzött, világosan meghatározott, mérhető, elérhető és jutalmazott célok megvalósítására.
 • A Csoport fejlesztésére és a lehető legjobb eredmény elérésére összpontosítunk.
 • Tevékenységünk garantálja a minőségi szervizt, a megbízható tájékoztatást és az érdemi támogatást ügyfeleink számára.
 • Gondoskodunk alkalmazottaink szakmai és személyes fejlődésről – családbarátok vagyunk, támogatjuk a fiatal anyákat és a nyugdíjazáshoz közel álló munkavállalókat.

Felelősek vagyunk a termékünkért!

Az eldobható orvosi termékek területén végzett tevékenységünk során felelősséget vállalunk termékeink használatáért, sőt, az emberek egészségéért és életéért is. Számunkra a legfontosabb tényező a termék minősége és a betegek biztonsága.

 • Az általunk kínált termékek hozzájárulnak a fertőzéskockázat minimalizálásához.
 • Minden szakaszban, azaz a termék előállítása, raktározása, forgalmazása és értékesítése során is különösen figyelünk a minőségre.
 • Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szigorú csomagolási előírásoknak megfelelő, tiszta zónás csomagolóüzemmel rendelkezünk.
 • Az időszakos ellenőrzéseket elismert auditáló szervezet végzi.
 • A kínálatunkban található valamennyi termékre vonatkozóan megfelelő vizsgálatokkal és tanúsítványokkal valamint utasításokkal és műszaki adatlapokkal rendelkezünk.
 • Termékeink beszállítóinak megbízható dokumentációval kell rendelkezniük, és termelési ill. társadalmi szempontból is kifogástalanaknak kell lenniük.
 • Gondoskodunk arról, hogy a termékeinkkel kapcsolatos információk megbízhatóak és áttekinthetőek legyenek, felhasználóbarát csomagolóanyagokat alkalmazunk, és jól követhető információs anyagokat készítünk.
 • Figyelemmel kísérjük a forgalomba hozott termékek és a velük kapcsolatos marketing tevékenység minőségét.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.