Tudásbázis

Fogalomtár

A klórozás lényege, hogy a kesztyűt vízben oldott klór hatásának teszik ki, majd semlegesítik és öblítik, hogy az összes klórmaradványt eltávolítsák róla. Ez a folyamat történhet a gyártósoron (ilyenkor a kesztyű belsejét klórozzák) vagy a gyártás utáni fázisban (ekkor a kesztyűt kívül-belül klórozzák). A klórozástól a kesztyű felülete síkossá válik, így könnyebben felhúzható.

A szervezet nem megfelelő, túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek normális esetben nem allergiás személyeknél semmilyen különleges reakciót nem okoznak.

Azonnali, heves allergiás reakció - vérnyomás-ingadozás, eszméletvesztés, gégeödéma, akár halálos kimenetű is lehet.

A statikus elektromosság ill. kisülések megelőzése; a töltések semlegesítése, a feltöltődés megakadályozása.

Az MM belső rövidítés a Kesztyűkínálat Felépítését jelenti - a kesztyűmárkák felépítésébe bevezetett módosítások, így a kereskedelmi elnevezések és a termékcsomagolás változásai; rebranding.

AQL (Accepted Quality Level) elfogadható minőségi szint – általában a termék áteresztési tulajdonságaira éslyukmentességére utal, de más tulajdonságaira is vonatkozhat, pl. a tartósságára és külső megjelenésére is. A gyártási folyamat során keletkezett hibák átlagának felső határát is jelenti. A szintet a tesztelt mennyiségben talált hibás termékek száma határozza meg. Az AQL-t nem jelöljük %-kal. Minél alacsonyabb az AQL érték, annál kisebb a hibás termék előfordulásának valószínűsége.
Az orvosi és védőkesztyűk esetében a sérülésmentességre vonatkozó minimális AQL 1,5.

A vegyi anyagok és/vagy a mikroorganizmusok átjutnak a porózus anyagokon, varratokon, nyílásokon vagy a kesztyű anyagának egyéb hibáin. Az átázás nem molekuláris szinten megy végbe.tmpflayb4hg.jpegtmp303csq0a.jpeg

Az a folyamat, amelynek során egy vegyi anyag molekuláris szinten jut át a kesztyű anyagán

tmpfig0m7nx.jpegtmpzer5z85p.jpeg

Az egyéni védőeszközökről szóló irányelv 3 kategóriára osztja a munkavédelmi eszközöket, így a kesztyűket is. A besorolás alapja a munkahelyi kockázat mértéke. A védőkesztyűket a kockázatnak megfelelően osztja fel, amely ellen a termék védelmet biztosít.
A kesztyűk védelmi besorolása:
I. kategória - egyszerű kialakítás– kesztyűk minimális kockázati körülmények közötti használatra
A kesztyűk a bőr hámrétegének felületi sérülése, 50°C-ot nem meghaladó hőmérséklet, valamint enyhe hatású és következményeiben könnyen visszafordítható vegyszerek, pl. tisztítószerek, detergensek ellen véd. Használatuk javítja a munka kényelmét, alkalmazásuk pedig nem függ speciális bejelentett szervezetek vizsgálatainak eredményeitől.
II. kategória - közepes kialakítás– átlagos kockázati körülmények közötti használatra
A kesztyű közepes méretű kockázat ellen nyújt védelmet. Ebbe a kategóriába olyan kesztyűk tartoznak, amelyek kockázati szintje nem minősül alacsonynak vagy nagyon magasnak. Ezek főként olyan kesztyűk, amelyek vegyszerek, valamint mechanikai sérülések, pl. elvágás, horzsolás, átszúrás, kidörzsölés ellen védenek. A közepes kockázat számos ipari ágazatban rendkívül elterjedt, a legtöbb ipari munkafolyamat része. Az ilyen munkához használt kesztyűt bejelentett szervezetnek kell független módon tesztelnie, és megfelelő tanúsítvánnyal ellátnia. A gyártónak igazolnia kell, hogy az eszköz megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a különleges körülmények között történő munkavégzést meghatározó szabványoknak. A CE jelölést kizárólag bejelentett szervezet adhatja, amelynek nevét, címét és azonosító számát fel kell tüntetni az orvosi eszköz használati útmutatójában.
III. kategória - összetett kialakítás- kesztyűk magas kockázati körülmények közötti használatra.
Olyan helyzetekben használt kesztyűk, amikor a felhasználó nehezen tudja a kockázatot a kellő időben meghatározni, és ahol fennáll a kockázata a kéz komoly vagy gyógyíthatatlan sérülésének, halálnak, pl. vegyszerekkel, biológiai hatóanyagokkal, elektromos árammal és feszültség alatt álló eszközökkel végzett munkáknál. A kesztyűket független bejelentett szervezeteknek kell tanúsítaniuk. A bejelentett szervezet címe, neve és azonosító száma a termék csomagolásán és használati útmutatójában szerepel. A CE jelölés mellett helyezik el a bejelentett szervezet azonosító számát.

- Az irányelv definiálja a z orvostechnikai eszközöket. Ezenkívül meghatározza az orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeket, így azt is, hogy az orvostechnikai eszközökön CE jelölést kell elhelyezni, amely tanúsítja, hogy ezek az eszközök megfelelnek az irányelvben foglaltaknak. Ez a termék Közösségen belüli szabad áramlásának és a rendeltetésszerű használati engedély kiadásának az alapja.
- Meghatározza a Gyártó, az importőr és a forgalmazó felelősségének körét is.
- meghatározza, milyen dokumentációval kell rendelkeznie az orvostechnikai eszköznek ahhoz, hogy a megfelelőségi értékelés pozitív legyen
- a kesztyűre mint orvostechnikai eszközre a következő besorolást alkalmazza:
I. osztály (nem steril)
I. osztály steril
II. a) osztály (steril)

Olyan dokumentum – a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nyilatkozata, amely szerint kizárólag ő felelős azért, hogy a termék megfelel az alapvető követelményeknek.

Más néven daganatellenes szerek. Daganatellenes kemoterápiában használt természetes és szintentikus anyagok csoportja. Toxikusak a ráksejtekre. Ez az ún. kemoterápia.

Angol - dupla kesztyűviselet műtéti eljárások során. Célja a biztonság növelése, a fertőzési kockázat minimalizálása.
Az első, belső kesztyűpár gyakran elütő színben készül, pl. zöld, a külső pár pedig hagyományos fehér/tejfehér, hogy az esetleges perforáció jól látszódjon.

A bőr-kesztyű kémiai reakció miatt egyes kesztyűk felhúzása után az anyagukon sárga foltok, elszíneződések jelenhetnek meg. Rézzel, fémekkel, fémpénzekkel történő érintkezés után a bőrverejték savas kémhatású, és sárgásbarnára színezi a kesztyűt. Ez nem csökkenti a kesztyű védőgát (barrier) tulajdonságait.

Olyan eljárás, amelynek célja, hogy a helyiségek, eszközök, kötszerek és más termékek sterilek legyenek, így a mikroorganizmusok ne kerüljenek meghatározott közegbe, például nyílt sebbe

Az az állapot, amikor a szervezetet kórokozók (patogén mikroorganizmusok) támadják meg.

Fertőtlenítő eljárás, amelynek célja a bőrön, a nyálkahártyán vagy a fertőzött sebekben található mikroorganizmusok elpusztítása. A fertőtlenítéssel ellentétben az antiszeptikus eljárások nem vonatkoznak a tárgyak fertőtlenítésére.

Minden olyan biológiai anyag, amely a fertőzéshez elégséges számban tartalmaz kórokozót (így vírust is). A HBV, HCV, HIV vírusok legveszélyesebb fertőzés forrása a vér, valamint minden vért tartalmazó szekrétum és exkrétum.

Fertőzésnek való kitettség a munkavégzés során; a bőr felsértése éles, fertőzött tárggyal, a nyálkahártya vagy a sérült bőrfelület érintkezése: potenciálisan fertőző vérrel, szövetekkel, a beteg testfolyadékaival, ondóval, hüvelyváladékkal, széklettel, vizelettel, hányadékkal, nyállal, köpettel, valamint toxikus vegyületeknek, citosztatikumoknak, ionizáló sugárzásnak, kesztyűpúdernek való kitettség. A foglalkozási expozícióra a leggyakrabban vérvétel, fecskendővel vagy infúzióval történő gyógyszerbeadás, a bőrrétegek összeillesztése, varrás ill. a tűvédő ismételt felhelyezése során kerül sor.

Az egyéni védőeszközökhöz kapcsolódó dokumentum, amely a termék használatáról, megfelelő tárolásáról / szállításáról, szavatosságáról, tisztításáról, karbantartásáról, sterilizálásáról, a vele kapcsolatos óvintézkedésekről, veszélyesanyag-voltáról, CE-jelöléséről, a terméken vagy csomagolásán alkalmazott piktogramokról,a termék ártalmatlanításáról és a termékért felelős szervezetről tájékoztat.

Hepatitis B-vírus

Hepatitis C-vírus

Az átmeneti baktériumflóra eltávolítása és a kéz vegyi fertőtlenítése; alkalmazás: a kesztyű felhúzása előtt és lehúzása után; orvosi eljárások (kezelés, diagnosztika) előtt és után; betegápolás előtt és után; elkülönítőben történő munka előtt és után; fertőző betegek elkülönítőinek elhagyása után; betegeken végzett higiéniai műveletek (fehérneműcsere, ágyazás) előtt és után; betegek etetése előtt és után; fertőző és fertőzött anyaggal (így használt orvosi eszközökkel és egyéni védőeszközökkel) történő érintkezés után; a munkavégzés helyének takarításakor a munkavégzés előtt és után.

humán immundeficiencia-vírus

Allergénekkel szembeni késleltetett reakció, a kesztyűk esetében legtöbbször válasz a kesztyű gyártási folyamata során használt vegyi anyagokra. Tünetek: ekcéma, hőemelkedés, erős bőrpír, folyadékkal telt hólyagok, bőrrepedések, bőrhámlás, kiütések, érintkezés helyén kívüli tünetek.

A kórházi kezelés során bekövetkezett fertőzés.

A méret színnel történő kódolásának rendszere lehetővé teszi, hogy könnyen és gyorsan azonosítani lehessen a kesztyű méretét. Minden kesztyűmérethez megfelelő színkód tartozik.

Méret Színkód
XS (5-6)
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)
XXL (10-11)

Általában I .típusú allergia - azonnali reakció
A latexallergiában az immunrendszer vesz részt. A latexrészecskék a bőr fehérjéihez kapcsolódnak, így érzékenységet kiváltó anyagok keletkeznek, amelyeket az immunrendszer megjegyez. Az allergiás tünetek ezután minden alkalommal megjelennek, amikor a szerzvezet ismét érintkezik az adott szenzibilizáló anyaggal, annak mennyiségétől függetlenül. Az allergiás tünetek az érintkezés után kb. 5-30 perccel lépnek fel, többek között csalánkiütés, nátha, kötőhártyagyulladás, asztma, kontakt bőrgyulladás, légzési nehézségek formájában

Rendszerezett adatállomány középértéke. Példa: Számtartományban: az 1,3,6,8,9,10,11 mediánja a 8, mivel ez az az érték,
amely alatt és amely felett ugyanannyi szám található. Páros tartomány esetén: pl. az 1,3,6,8,9,10,11,12 a médiánértékek számtani átlaga, vagyis ebben az esetben: a 8 és a 9 számtani átlaga (medián = 8,5).

Olyan személy vagy szervezet, akinek/amelynek lakóhelye vagy székhelye EU-tagországban található, és a gyártó azzal bízza meg, hogy nevében eljárjon. Az EU más szervezetei, hatóságai és intézményei a gyártó helyett hozzá fordulhatnak a gyártó olyan kötelezettségeinek ügyében, melyeket az orvostechnikai eszközökről szóló törvény határoz meg.

A kórház műtéshez használt, elkülönített része, amelyet a lehető legjobban el kell szigetelni a fertőzésforrásoktól, így körülményei közelítenek az aszeptikához.

A kloroprén (2-kloro-1,3-butadién) emulzió polimerizációjával nyert szintetikus kaucsuk gumi neve polikloroprén. Ellenállóbb az olajokkal szemben mint a természetes megfelelője, és lassabban öregedik.
Neoprén kesztyűk - a MM kínálatában púdermentes változatban kaphatók.

Akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR). Szerves vegyületekből gyártott anyag. Rendkívül ellenálló az olajokkal, zsírokkal és szénhidrogén-származékokkal, valamint az aromás és klór alapú oldószerekkel szemben. Nitrilkesztyűk - az MM kínálatában púdermentes változatban kaphatók.

Szintetikus polimer. Kötöttáru, textilanyagok, fonalak és damil gyártásához használt műszál.
Jól nyúlik, rugalmas, jól színezhető.

Helyettesítő mikroba (szurrogátum). Olyan tesztek során alkalmazzák, amikor a vírusok kesztyűfalon történő áthatolását vizsgálják.

Szintetikus polimer.
Kötöttáru, textilanyagok és fonalak gyártásához használt műszál; nagymértékben szakítás-, nyomás- és kopássálló, igen ellenálló a fénnyel és a vegyi anyagokkal szemben.

Szerves vegyület a diének csoportjából. A poliizoprén kesztyűket nagy ellenállás, rugalmasság, tömörség és magas kényelmi használat jellemzi. Nem tartalmaznak latex fehérjét. Csak púdermentes változatban fordul elő.

Polimer, kőolajszármazék. Rendkívül sokoldalúan felhasználható a bútoriparban, az autóiparban, a cipő- és textilgyártás terén.
Tulajdonságai: szakítás-, kopás-, és nyúlásálló, ellenálló az időjárási tényezőkkel szemben, elektromosan szigetel, nem szennyez.

Kizárólag aminosavakból felépülő összetett fehérjék.
Latexfehérjék (latexproteinek) - a természetes kaucsukból készült latexanyag fehérjei, amelyek allergiát / allergiás reakciót, így akár
anafilaxiás reakciót is okozhatnak.

Módosított kukoricaliszt / kukoricakeményítő mint a kesztyűk adalékanyaga. Ez az anyag megelőzi a kesztyűk összetapadását, megkönnyíti a kesztyűk fel- és levételét, felszívja a kéz verejtékét. Manapság a púderezett kesztyűk kimennek a használatból latexfehérjéket hordozó vektorként, amely allergiás reakcióhoz vezet, szennyezi a környezetet és a sebeket.

Az átmeneti baktériumflóra eltávolítása, az állandó baktériumflóra koncentrációjának minimumra csökkentése.
Invazív műveletek és műtétek előtt szokás alkalmazni.

A kesztyűgyártás legnépszerűbb alapanyaga. Malajziában, Indonéziában, Vietnamban, Kínában és a dél-amerikai országokban honos kaucsukfa (Hevea brasiliensis) gyantája, tejszerű nedve.
NRL: natural rubber latex (ang.).

Poli(vinil-klorid); kőolaj- és konyhasószármazék. A kínálatunkban elérhető kesztyűk +

  Nincsenek kedvenc termékek